Selamat Datang!

Tuisyen Matematik dan Matematik Tambahan ini terbuka untuk para pelajar darjah 1-6, tingkatan 1-3, tingkatan 4-5, yang sedang mengambil subjek UPSR, PMR dan SPM di sekitar Taman Molek, Johor Bahru, Pasir Gudang, Johor. Pelajar-pelajar yang mengulang subjek Matematik SPM, untuk kertas Matematik SPM ulangan Julai 2012 (paper July). Sekiranya anda bermasalah untuk mendapatkan individu yang boleh mengajar anda, anda boleh mendapatkan tutor home tution (tuisyen di rumah anda). Tutor mempunyai pengalaman lebih 11 tahun dalam bidang tuisyen di rumah dan di sekolah. Tutor memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pendidikan Matematik, Sains dan Komputer. Sila hubungi kami di Home Tuiton Johor Bahru (HP): NO. TELEFON

Sunday, January 30, 2011

BUKU LATIHAN TUISYEN MATEMATIK DAN DOKTOR FALSAFAH

Tahun lepas aku dilamar penerbit buku terkenal untuk terlibat sebagai penulis buku rujukan dan latih tubi Matematik khusus untuk pelajar-pelajar sekolah. Tawaran itu memang menarik dan seterusnya akan melonjakkan lagi populariti aku sebagai seorang guru tuisyen.

Buat masa ini, aku memang sedang mengkaji dan menyusun sendiri modul-modul Matematik berdasarkan kajian yang aku jalankan di sekolah-sekolah. Modul ini bertujuan membantu pelajar-pelajar lemah dalam Matematik.

Setakat ini modul-modul yang aku gunakan telah menunjukkan bukti, mampu membantu pelajar-pelajar dari kelas paling belakang, untuk mendapat A dalam Matematik, biarpun sebelum ini mereka sering gagal dalam ujian bulanan dan peperiksaan.

Ilmu-ilmu yang aku perolehi dari Ijazah Sarjana (Bachelor Degree) Pendidikan Matematik dan kini ilmu-ilmu di peringkat Sarjana (Masters) aku gunakan untuk membantu para pelajar dalam menguasai Matematik. Dalam beberapa tahun lagi, aku akan berangkat ke luar negara untuk melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah (Ph.D) dan agaknya ketika itu, aku akan mengajar anak-anak orang Barat pula.

Nampaknya dalam setahun dua ini, aku harus mula mengkaji silibus Matematik sekolah-sekolah di Barat untuk memudahkan aku merancang modul dan perancangan mengajar untuk subjek Matematik berdasarkan silibus orang-orang Barat. Atau mungkin aku akan membuka kelas Bahasa Melayu di universiti, atau mungkin aku akan fokus terhadap pengkajian kejuruteraan perisian sahaja.

Buat masa ini, fokus aku adalah terhadap modul-modul khas untuk pelajar lemah Matematik. Modul-modul ini akan memudahkan pembelajaran, pengajaran dan sesi tutorial yang akan dilaksanakan. Seperti biasa, aku amat menjaga kualiti masa dan tenaga. Bilangan pelajar yang kuambil sangat sedikit. Ini kerana, mengajar tuisyen adalah satu hobi untukku selain untuk mengkaji tingkah laku pelajar pada zaman ini terhadap pembelajaran secara lebih dekat.

No comments:

Post a Comment

ruangan di bawah ini untuk kegunaan pengurusan blog ini sahaja

Add to Technorati Favorites Free SEO Tools
Search Engine Optimization and SEO Tools Search Engine Submission - AddMe

Blog Submission Blog Site List
Promote Your Blog
Blog Community & Blogs Directory
Blog List Blog Widgets Alessandra

Glossary of Terms:
(1) Tuition - Tutelage, the act of tutoring or teaching a student (pupil); Fees paid for instruction (especially for higher education). In Malaysia, tuition is more popularly used to denote tutoring rather than fee. Common Malaysian misspellings: Tiution, Tution. *(BM): Tuisyen, Tiusyen, Tusyen, Tuisen, Tiusen, Tuisyan, Tiusyan, Tusyan. | (2) Home Tuition - Tutoring that takes place at students' or tutors' home as opposed to at tuition centers; Also: Home Tutoring, Private Tuition, Private Tutoring. *(BM): Tuisyen Di Rumah, Tuisyen Swasta. | (3) Personal Tuition - Tutoring on the basis of one tutor catering to one student. Also: Personal Tutoring, Individual Tuition, Individual Tutoring, One-to-one Tuition, 1-to-1 Tutoring, One-to-one Tutoring, 1-to-1 Tuition. *(BM): Tuisyen Peribadi, Tuisyen Persendirian, Tuisyen Perseorangan, Tuisyen Individu. | (4) Group Tuition - Tutoring on the basis of one tutor catering to several (small number, but more than one) students. Also: Small Group Tuition, Small Class Tuition, Group Tutoring, Small Group Tutoring, Small Class Tutoring. *(BM): Tuisyen Berkumpulan, Tuisyen Kumpulan Kecil, Tuisyen Kelas Kecil. | (5) Tutors - Tuition Teachers, persons who conduct tuition. In Malaysia, teacher is more popularly used to denote a school teacher whereas tutor usually means a non-school teacher. Also: Tiutors, Tuitors. *(BM): Guru Sekolah, Cikgu Sekolah, Pengajar Tuisyen, Guru Tuisyen, Cikgu Tuisyen. | (6) Home Tutors - Tutors who provide home tuition as opposed to those who teach at tuition centres. Also: Private Tutors, Personal Tutors, Individual Tutors, One-to-one Tutors, 1-to-1 Tutors, Group Tutors, Small Group Tutors, Private Teachers, Personal Teachers, Individual Teachers, One-to-one Teachers, 1-to-1 Teachers, Group Teachers, Small Group Teachers, Private Tuition Teachers, Personal Tuition Teachers, Individual Tuition Teachers, One-to-one Tuition Teachers, 1-to-1 Tuition Teachers, Group Tuition Teachers, Small Group Tuition Teachers. *(BM): Pengajar Di Rumah, Pengajar Swasta, Pengajar Peribadi, Pengajar Persendirian, Pengajar Perseorangan, Guru Di Rumah, Guru Swasta, Guru Peribadi, Guru Persendirian, Guru Perseorangan, Cikgu Di Rumah, Cikgu Swasta, Cikgu Peribadi, Cikgu Persendirian, Cikgu Perseorangan. | (7) Tuition Center - Private institution that conduct tuition on classroom-like settings. Also: Tuition Centres, Tutorial Centers, Tutorial Centres, Tuition Classes, Tutorial Classes, Tutoring Classes. *(BM): Pusat Tuisyen, Pusat Bimbingan, Pusat Tutorial, Kelas Tuisyen. | (8) Home Tuition Jobs - Home tuition vacancies; Posts to be filled by home tutors. Also: Private Tuition Jobs, Home Tutoring Jobs, Private Tutoring Jobs, Home Tuition Assignments, Private Tuition Assignments, Home Tutoring Assignments, Private Tutoring Assignments, Private Tuition Vacancies, Home Tutoring Vacancies, Private Tutoring Vacancies. *(BM): Jawatan Kosong Tuisyen, Pekerjaan Tuisyen, Kerja Tuisyen, Tugasan Tuisyen. | (9) Home Tutees - Home tuition students; Pupils receiving home tuition from home tutors. *(BM): Pelajar Tuisyen, Murid Tuisyen, Penuntut Tuisyen. | *(BM) denotes terms in Bahasa Melayu or Malay Language.