Selamat Datang!

Tuisyen Matematik dan Matematik Tambahan ini terbuka untuk para pelajar darjah 1-6, tingkatan 1-3, tingkatan 4-5, yang sedang mengambil subjek UPSR, PMR dan SPM di sekitar Taman Molek, Johor Bahru, Pasir Gudang, Johor. Pelajar-pelajar yang mengulang subjek Matematik SPM, untuk kertas Matematik SPM ulangan Julai 2012 (paper July). Sekiranya anda bermasalah untuk mendapatkan individu yang boleh mengajar anda, anda boleh mendapatkan tutor home tution (tuisyen di rumah anda). Tutor mempunyai pengalaman lebih 11 tahun dalam bidang tuisyen di rumah dan di sekolah. Tutor memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pendidikan Matematik, Sains dan Komputer. Sila hubungi kami di Home Tuiton Johor Bahru (HP): NO. TELEFON

Saturday, August 13, 2011

Faktor-Faktor Kelas Tuisyen Individu Lebih Berjaya

Tuisyen Di Rumah Bersama Cikgu Amien Johor Bahru - Pasir Gudang

Kebanyakan pelajar yang dibimbing menerusi tuisyen di rumah bersama Cikgu Amien, akan mendapat kemahiran-kemahiran atau pengetahuan seperti berikut:
  • Kemahiran Berdikari / Yakin Dalam Menjawab Soalan Matematik
  • Seni Menjawab Soalan Matematik Unik
  • Pendedahan Terhadap Soalan-soalan Ramalan UPSR, PMR dan SPM
  • Membentuk Personaliti Pelajar Ke Arah Kecemerlang Kurikulum dan KoKurikulum
Dalam kelas selalunya ada lebih daripada 30 orang pelajar atau murid. Bayangkan satu waktu cuma 35-45 minit. Jika seorang guru kelas mengajar selama 15-20 minit, berapakah masa bimbingan yang boleh diberikan oleh seorang guru kepada satu-satu anak murid atau pelajarnya?

20 minit untuk 3o orang pelajar? Ini bermaksud seorang guru cuma mampu membimbing sekitar kurang daripada 1 minit atau mungkin 30 saat untuk seorang pelajar!

Oleh yang demikian, ramai pelajar dan ibu bapa yang lebih suka menghantar anak mereka untuk belajar secara individu menerusi tuisyen di rumah.

Rata-rata pelajar yang gagal atau sering mendapat keputusan yang kurang cemerlang, mendapat keputusan yang lebih baik, atau cemerlang selepas mengikuti kelas tuisyen individu. Ini kerana, kebiasaannya guru-guru tuisyen di rumah lebih cenderung untuk memfokus kepada kepakaran masing-masing dalam subjek-subjek yang mereka mampu untuk mengajarnya.

Ini berikutan faktor menjaga pasaran tuisyen. Saya sendiri sebagai guru tuisyen Matematik akan mengutamakan pelajar-pelajar yang mahu mempelajari tuisyen Matematik dan Matematik Tambahan terlebih dahulu. Ini demi menjaga kualiti pengajaran tuisyen saya.

Sehingga kini, saya berbangga dengan pencapaian pelajar-pelajar tuisyen individu saya, di mana saya sendiri telah membantu mereka untuk mendapat pencapaian cemerlang dalam peperiksaan. Inilah kualiti yang diutamakan oleh setiap guru tuisyen. Pelajar yang tidak cemerlang, bertukar menjadi cemerlang selepas dibimbing oleh guru tuisyen, melambangkan kualiti guru tuisyen terbabit.

No comments:

Post a Comment

ruangan di bawah ini untuk kegunaan pengurusan blog ini sahaja

Add to Technorati Favorites Free SEO Tools
Search Engine Optimization and SEO Tools Search Engine Submission - AddMe

Blog Submission Blog Site List
Promote Your Blog
Blog Community & Blogs Directory
Blog List Blog Widgets Alessandra

Glossary of Terms:
(1) Tuition - Tutelage, the act of tutoring or teaching a student (pupil); Fees paid for instruction (especially for higher education). In Malaysia, tuition is more popularly used to denote tutoring rather than fee. Common Malaysian misspellings: Tiution, Tution. *(BM): Tuisyen, Tiusyen, Tusyen, Tuisen, Tiusen, Tuisyan, Tiusyan, Tusyan. | (2) Home Tuition - Tutoring that takes place at students' or tutors' home as opposed to at tuition centers; Also: Home Tutoring, Private Tuition, Private Tutoring. *(BM): Tuisyen Di Rumah, Tuisyen Swasta. | (3) Personal Tuition - Tutoring on the basis of one tutor catering to one student. Also: Personal Tutoring, Individual Tuition, Individual Tutoring, One-to-one Tuition, 1-to-1 Tutoring, One-to-one Tutoring, 1-to-1 Tuition. *(BM): Tuisyen Peribadi, Tuisyen Persendirian, Tuisyen Perseorangan, Tuisyen Individu. | (4) Group Tuition - Tutoring on the basis of one tutor catering to several (small number, but more than one) students. Also: Small Group Tuition, Small Class Tuition, Group Tutoring, Small Group Tutoring, Small Class Tutoring. *(BM): Tuisyen Berkumpulan, Tuisyen Kumpulan Kecil, Tuisyen Kelas Kecil. | (5) Tutors - Tuition Teachers, persons who conduct tuition. In Malaysia, teacher is more popularly used to denote a school teacher whereas tutor usually means a non-school teacher. Also: Tiutors, Tuitors. *(BM): Guru Sekolah, Cikgu Sekolah, Pengajar Tuisyen, Guru Tuisyen, Cikgu Tuisyen. | (6) Home Tutors - Tutors who provide home tuition as opposed to those who teach at tuition centres. Also: Private Tutors, Personal Tutors, Individual Tutors, One-to-one Tutors, 1-to-1 Tutors, Group Tutors, Small Group Tutors, Private Teachers, Personal Teachers, Individual Teachers, One-to-one Teachers, 1-to-1 Teachers, Group Teachers, Small Group Teachers, Private Tuition Teachers, Personal Tuition Teachers, Individual Tuition Teachers, One-to-one Tuition Teachers, 1-to-1 Tuition Teachers, Group Tuition Teachers, Small Group Tuition Teachers. *(BM): Pengajar Di Rumah, Pengajar Swasta, Pengajar Peribadi, Pengajar Persendirian, Pengajar Perseorangan, Guru Di Rumah, Guru Swasta, Guru Peribadi, Guru Persendirian, Guru Perseorangan, Cikgu Di Rumah, Cikgu Swasta, Cikgu Peribadi, Cikgu Persendirian, Cikgu Perseorangan. | (7) Tuition Center - Private institution that conduct tuition on classroom-like settings. Also: Tuition Centres, Tutorial Centers, Tutorial Centres, Tuition Classes, Tutorial Classes, Tutoring Classes. *(BM): Pusat Tuisyen, Pusat Bimbingan, Pusat Tutorial, Kelas Tuisyen. | (8) Home Tuition Jobs - Home tuition vacancies; Posts to be filled by home tutors. Also: Private Tuition Jobs, Home Tutoring Jobs, Private Tutoring Jobs, Home Tuition Assignments, Private Tuition Assignments, Home Tutoring Assignments, Private Tutoring Assignments, Private Tuition Vacancies, Home Tutoring Vacancies, Private Tutoring Vacancies. *(BM): Jawatan Kosong Tuisyen, Pekerjaan Tuisyen, Kerja Tuisyen, Tugasan Tuisyen. | (9) Home Tutees - Home tuition students; Pupils receiving home tuition from home tutors. *(BM): Pelajar Tuisyen, Murid Tuisyen, Penuntut Tuisyen. | *(BM) denotes terms in Bahasa Melayu or Malay Language.