Selamat Datang!

Tuisyen Matematik dan Matematik Tambahan ini terbuka untuk para pelajar darjah 1-6, tingkatan 1-3, tingkatan 4-5, yang sedang mengambil subjek UPSR, PMR dan SPM di sekitar Taman Molek, Johor Bahru, Pasir Gudang, Johor. Pelajar-pelajar yang mengulang subjek Matematik SPM, untuk kertas Matematik SPM ulangan Julai 2012 (paper July). Sekiranya anda bermasalah untuk mendapatkan individu yang boleh mengajar anda, anda boleh mendapatkan tutor home tution (tuisyen di rumah anda). Tutor mempunyai pengalaman lebih 11 tahun dalam bidang tuisyen di rumah dan di sekolah. Tutor memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pendidikan Matematik, Sains dan Komputer. Sila hubungi kami di Home Tuiton Johor Bahru (HP): NO. TELEFON

Monday, September 5, 2011

MITOS - KEBANYAKAN PELAJAR TIDAK ADA KEBOLEHAN MENGUASAI JADUAL DARAB SIFIR?

Berdasarkan penelitian saya terhadap pandangan beberapa orang guru muda atau guru baru yang mengajar Matematik, ramai yang berpendapat bahawa pelajar tidak mampu untuk menguasai jadual sifir Matematik. Ini satu pandangan yang tidak benar.

Semua pelajar sekolah yang dilahirkan sihat akal fikirannya mampu menguasai semua asas pendaraban dalam lingkungan 100. Ini bergantung pada cepat atau lambatnya sahaja. Memang ada pelajar yang tidak mahir sifir Matematik walaupun mereka sudah berada di peringkat darjah enam sekolah rendah atau sekolah menengah. Hal ini berlaku kerana mereka tidak diajar untuk belajar. Sebagai guru, kita bukan mengajar konsep Matematik semata-mata, tetapi juga mengajar pelajar cara untuk mempelajari Matematik. Kesilapan inilah yang sering berlaku di kalangan guru-guru baru Matematik.

Selain itu, ada pelajar yang langsung tidak mahu belajar Matematik, tidak mahu membuat kerja rumah dan latiham Matematik, oleh itu mereka langsung tidak mengingati sifir-sifir Matematik. Ini adalah masalah disiplin pembelajaran. Salah satu faktor, kenapa ada ibu bapa mendapatkan perkhidmatan guru tuisyen Matematik untuk memerhati tingkah laku pembelajaran anak mereka di Matematik. Salah satu faktor kenapa tindakan tegas perlu diambil ke atas para pelajar yang malas menyiapkan kerja rumah dan latihan Matematik.

Secara umumnya, jika seseorang pelajar itu berminat untuk menguasai jadual sifir pendaraban, pembahagian, kuasa dua atau punca kuasa dua, mereka boleh menguasainya menerusi tunjuk ajar guru. Jadual sifir Matematik 9 x 9 adalah teknik menguasai sifir yang digalakkan. Jadual bukan sekadar jadual, tetapi melibatkan juga bilangan petak-petak. Libatkan kedua-dua konsep ini semasa mengajar pelajar mengenai jadual sifir. Pasti kejayaan menemui anda semua.

Ikhlas daripada Cikgu Amien, guru tuisyen Matematik Johor Bahru - Pasir Gudang.

Home Tuition Tuisyen Di Rumah Tuisyen Peribadi Tutor Matematik Pasir Gudang Johor Bahru

No comments:

Post a Comment

ruangan di bawah ini untuk kegunaan pengurusan blog ini sahaja

Add to Technorati Favorites Free SEO Tools
Search Engine Optimization and SEO Tools Search Engine Submission - AddMe

Blog Submission Blog Site List
Promote Your Blog
Blog Community & Blogs Directory
Blog List Blog Widgets Alessandra

Glossary of Terms:
(1) Tuition - Tutelage, the act of tutoring or teaching a student (pupil); Fees paid for instruction (especially for higher education). In Malaysia, tuition is more popularly used to denote tutoring rather than fee. Common Malaysian misspellings: Tiution, Tution. *(BM): Tuisyen, Tiusyen, Tusyen, Tuisen, Tiusen, Tuisyan, Tiusyan, Tusyan. | (2) Home Tuition - Tutoring that takes place at students' or tutors' home as opposed to at tuition centers; Also: Home Tutoring, Private Tuition, Private Tutoring. *(BM): Tuisyen Di Rumah, Tuisyen Swasta. | (3) Personal Tuition - Tutoring on the basis of one tutor catering to one student. Also: Personal Tutoring, Individual Tuition, Individual Tutoring, One-to-one Tuition, 1-to-1 Tutoring, One-to-one Tutoring, 1-to-1 Tuition. *(BM): Tuisyen Peribadi, Tuisyen Persendirian, Tuisyen Perseorangan, Tuisyen Individu. | (4) Group Tuition - Tutoring on the basis of one tutor catering to several (small number, but more than one) students. Also: Small Group Tuition, Small Class Tuition, Group Tutoring, Small Group Tutoring, Small Class Tutoring. *(BM): Tuisyen Berkumpulan, Tuisyen Kumpulan Kecil, Tuisyen Kelas Kecil. | (5) Tutors - Tuition Teachers, persons who conduct tuition. In Malaysia, teacher is more popularly used to denote a school teacher whereas tutor usually means a non-school teacher. Also: Tiutors, Tuitors. *(BM): Guru Sekolah, Cikgu Sekolah, Pengajar Tuisyen, Guru Tuisyen, Cikgu Tuisyen. | (6) Home Tutors - Tutors who provide home tuition as opposed to those who teach at tuition centres. Also: Private Tutors, Personal Tutors, Individual Tutors, One-to-one Tutors, 1-to-1 Tutors, Group Tutors, Small Group Tutors, Private Teachers, Personal Teachers, Individual Teachers, One-to-one Teachers, 1-to-1 Teachers, Group Teachers, Small Group Teachers, Private Tuition Teachers, Personal Tuition Teachers, Individual Tuition Teachers, One-to-one Tuition Teachers, 1-to-1 Tuition Teachers, Group Tuition Teachers, Small Group Tuition Teachers. *(BM): Pengajar Di Rumah, Pengajar Swasta, Pengajar Peribadi, Pengajar Persendirian, Pengajar Perseorangan, Guru Di Rumah, Guru Swasta, Guru Peribadi, Guru Persendirian, Guru Perseorangan, Cikgu Di Rumah, Cikgu Swasta, Cikgu Peribadi, Cikgu Persendirian, Cikgu Perseorangan. | (7) Tuition Center - Private institution that conduct tuition on classroom-like settings. Also: Tuition Centres, Tutorial Centers, Tutorial Centres, Tuition Classes, Tutorial Classes, Tutoring Classes. *(BM): Pusat Tuisyen, Pusat Bimbingan, Pusat Tutorial, Kelas Tuisyen. | (8) Home Tuition Jobs - Home tuition vacancies; Posts to be filled by home tutors. Also: Private Tuition Jobs, Home Tutoring Jobs, Private Tutoring Jobs, Home Tuition Assignments, Private Tuition Assignments, Home Tutoring Assignments, Private Tutoring Assignments, Private Tuition Vacancies, Home Tutoring Vacancies, Private Tutoring Vacancies. *(BM): Jawatan Kosong Tuisyen, Pekerjaan Tuisyen, Kerja Tuisyen, Tugasan Tuisyen. | (9) Home Tutees - Home tuition students; Pupils receiving home tuition from home tutors. *(BM): Pelajar Tuisyen, Murid Tuisyen, Penuntut Tuisyen. | *(BM) denotes terms in Bahasa Melayu or Malay Language.