Selamat Datang!

Tuisyen Matematik dan Matematik Tambahan ini terbuka untuk para pelajar darjah 1-6, tingkatan 1-3, tingkatan 4-5, yang sedang mengambil subjek UPSR, PMR dan SPM di sekitar Taman Molek, Johor Bahru, Pasir Gudang, Johor. Pelajar-pelajar yang mengulang subjek Matematik SPM, untuk kertas Matematik SPM ulangan Julai 2012 (paper July). Sekiranya anda bermasalah untuk mendapatkan individu yang boleh mengajar anda, anda boleh mendapatkan tutor home tution (tuisyen di rumah anda). Tutor mempunyai pengalaman lebih 11 tahun dalam bidang tuisyen di rumah dan di sekolah. Tutor memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pendidikan Matematik, Sains dan Komputer. Sila hubungi kami di Home Tuiton Johor Bahru (HP): NO. TELEFON

Sunday, December 11, 2011

Tuisyen Matematik Dari Sudut Psikologi Pembelajaran Matematik

Sepanjang sebelas tahun saya mengajar tuisyen Matematik, saya ada beberapa kali bertemu dengan pelajar kategori lembam, memiliki daya ingatan yang sangat lemah, daya kefahaman yang lemah, kurang mahu berfikir dan kurang fokus.

Terbaru, saya diminta untuk mengajar seorang pelajar tingkatan menengah rendah yang sangat lemah dalam Matematik, khususnya sifir. Sebenarnya terdapat banyak teknik untuk mengingati sifir. Ada kaedah menghafal dan ada kaedah untuk menghayati sifir. Apa bezanya kaedah menghafal dan menghayati sifir.

Kaedah menghafal sifir adalah kaedah yang biasa dilakukan oleh pelajar-pelajar yang baru mahu mengingati sifir. Namun kaedah menghayati sifir adalah satu kemahiran beberapa langkah lebih tinggi berbanding kemahiran menghafal sifir. Pelajar yang menghayati sifir akan dapat melihat pola dan turutan dari satu nilai angka ke satu nilai angka yang lain.

Saya gunakan kaedah ini untuk mengajar pelajar menengah rendah yang sangat lemah ini. Ayah pelajar ini merasakan anaknya tidak ada harapan lagi untuk menguasai Matematik. Benar, tahap kesabaran untuk mengajar pelajar lembam seperti ini perlu tinggi. Ramai tutor akan sesak nafas dan berputus asa untuk menerima pelajar lembam seperti ini. Sebagai seorang guru tuisyen Matematik dan juga pencinta ilmu pendidikan Matematik, saya melihat sebaliknya. Pelajar lembam yang lemah Matematik ini saya anggap sebagai satu usaha untuk memantapkan lagi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman mengajar Matematik saya.

Pada masa yang sama, saya menilai pelajar tuisyen Matematik saya ini dari sudut psikologi pembelajarannya. Ilmu yang saya dapati dalam bidang bimbingan kaunseling, psikologi pendidikan, sosiologi, komunikasi berkesan, sejarah dan falsafah Matematik, serta beberapa disiplin Matematik yang lain saya gunakan untuk merekabentuk satu teknik pengajaran khusus dan unik untuk pelajar lembam.
Hasilnya pelajar ini menunjukkan peningkatan dari segi pemahaman dan kemahiran untuk menjawab dan menyelesaikan soalan Matematik. Pelajar ini lemah serba serbi dalam semua mata pelajaran. Ini satu cabaran yang besar sebenarnya. Memandangkan teks Matematik pada ketika ini masih dalam Bahasa Inggeris, pelajar ini menghadapi masalah untuk memahami soalan-soalan berbentuk penyelesaian masalah dalan subjek Matematik. Saya difahamkan pelajar ini mendapat markah kurang daripada 10 untuk subjek Bahasa Inggeris, dan ini merupakan cabaran besar bagi saya untuk memastikan pelajar ini memahami apa yang dikehendaki dalam soalan Matematik.

Daya ingatan pelajar ini pula sangat lemah. Pelajar ini mudah lupa apa yang dipelajarinya biarpun dia sudah memahami dengan cukup baik apa yang telah dipelajarinya sebelum ini. Ini adalah kes yang sangat berat sebenarnya. Memandangkan kes pembelajaran pelajar tuisyen Matematik saya ini sangat berat, saya perlu memahami personalitinya dengan lebih dalam.

Hasil penelitian saya mendapati adanya kelebihan dalam diri pelajar ini, dan kelebihan tersebut saya gunakan untuk membantunya mengingati konsep dan kemahiran dalam Matematik dengan lebih lama. Dalam seminggu saya perlu memastikan pelajar ini tidak berhenti membuat ulangkaji Matematik, dan ini juga sebenarnya merupakan satu cabaran berat.

Jika hendak berjaya, mesti perlu ada usaha. Sebagai guru tuisyen Matematik di Pasir Gudang dan Johor Bahru, skop perjalanan perkhidmatan saya cuma terhad di sekitar kawasan Pasir Gudang dan Johor Bahru sahaja. Jika boleh, saya mahu meluaskan lagi kawasan perkhidmatan tetapi masa yang ada tidak mengizinkan. Dengan menganjurkan perkhidmatan tuisyen Matematik di sekitar Pasir Gudang dan Johor Bahru ini juga, memberi peluang kepada saya untuk merisik dan mengkaji teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran Matematik yang dilaksanakan di sekolah-sekolah sekitar Johor Bahru dan Pasir Gudang. Dalam erti kata lain, apabila saya mengajar tuisyen Matematik untuk pelajar-pelajar di serata daerah Pasir Gudang dan Johor Bahru, saya juga berpeluang untuk mengkaji dan memahami senario pengajaran dan pembelajaran Matematik di dua daerah ini.

Sebagai tutor Matematik, saya membimbing pelajar dalam memahami satu-satu konsep sama ada yang belum atau sudah dipelajari. Saya membuka pandangan pelajar tentang konsep Matematik pada peringkat yang lebih luas. Saya mencadangkan pelbagai idea tentang kegunaan dan aplikasi konsep Matematik dalam kehidupan harian dan dalam penyelesaian masalah kehidupan harian. Pendekatan yang saya gunakan ini tampak berjaya dalam menarik minat pelajar tuisyen saya untuk mempelajari Matematik. Wujudnya minat mereka terhadap Matematik adalah kerana saya menggunakan teknik kenal dan mesra Matematik. Matematik bukan sekadar satu subjek, tetapi satu bidang, satu inspirasi, satu kemahiran yang boleh dipelbagaikan fungsinya dalam kehidupan manusia. Semua ini adalah berasaskan kajian saya terhadap pendekatan dalam pengajaran Matematik sepanjang sebelas tahun berkhidmat sebagai tutor tuisyen Matematik.

Kaedah pembelajaran, personaliti pelajar, kemudahan asas, latar belakang disiplin, genetik dan sebagainya menarik perhatian untuk saya kaji dan merumuskan kaedah pengajaran yang baru. Sebagai tutor tuisyen Matematik, saya bukan sekadar memberi peluang kepada pelajar-pelajar lemah Matematik untuk memperbaiki tahap penguasaan kemahiran Matematik, tetapi saya juga berpeluang mempraktikkan teknik-teknik mengajar Matematik yang diilhamkan berdasarkan teknik-teknik pengajaran Matematik daripada beberapa negara.

Sebenarnya saya menaruh hajat untuk mengembara ke serata negara di dunia untuk melihat teknik pengajaran dan pembelajaran Matematik di beberapa buah negara lain. Pemerhatian dan kajian yang bakal dilakukan ini akan membantu saya untuk merumuskan kaedah pengajaran dan pembelajaran Matematik yang lebih unggul pada kemudian hari.

Walaupun sudah sebelas tahun menjadi tutor Matematik, saya juga masih mengikuti atau menghadiri mana-mana kursus Matematik yang dianjurkan, tidak kira di sekitar Johor atau di luar negeri Johor. Bagi saya, menghabiskan wang beratus-ratus ringgit bukan satu masalah, kerana minat untuk belajar kaedah-kaedah mengajar Matematik itu adalah datang dari rasa cinta saya terhadap dunia pengajaran Matematik. Seperti cawan yang kosong, saya akan terus memburu ilmu-ilmu Matematik yang baru untuk dikaji dan diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Matematik.

Salah satu sebab kenapa saya masih terus menjadi tutor Matematik, adalah kerana dengan menjadi tutor Matematik, saya mendapat peluang untuk merisik pelbagai teknik dan kemahiran mengajar dan mempelajari Matematik, selain saya dapat terus memahami situasi pelajar-pelajar masa kini dalam mempelajari Matematik. Dengan menjadi tutor Matematik juga, saya dapat memantapkan lagi kemahiran Matematik secara lebih spesifik. Ini kerana saya dapat melihat perkembangan setiap pelajar Matematik saya dengan lebih jelas. Saya dapat melihat tingkah laku pembelajaran pelajar-pelajar tuisyen saya terhadap Matematik dengan lebih teliti. Setiap kejayaan yang dicapai dalam proses pengajaran dan pembelajaran Matematik menjadi satu kepuasan bagi saya sebagai pencinta dunia pengajaran Matematik.

No comments:

Post a Comment

ruangan di bawah ini untuk kegunaan pengurusan blog ini sahaja

Add to Technorati Favorites Free SEO Tools
Search Engine Optimization and SEO Tools Search Engine Submission - AddMe

Blog Submission Blog Site List
Promote Your Blog
Blog Community & Blogs Directory
Blog List Blog Widgets Alessandra

Glossary of Terms:
(1) Tuition - Tutelage, the act of tutoring or teaching a student (pupil); Fees paid for instruction (especially for higher education). In Malaysia, tuition is more popularly used to denote tutoring rather than fee. Common Malaysian misspellings: Tiution, Tution. *(BM): Tuisyen, Tiusyen, Tusyen, Tuisen, Tiusen, Tuisyan, Tiusyan, Tusyan. | (2) Home Tuition - Tutoring that takes place at students' or tutors' home as opposed to at tuition centers; Also: Home Tutoring, Private Tuition, Private Tutoring. *(BM): Tuisyen Di Rumah, Tuisyen Swasta. | (3) Personal Tuition - Tutoring on the basis of one tutor catering to one student. Also: Personal Tutoring, Individual Tuition, Individual Tutoring, One-to-one Tuition, 1-to-1 Tutoring, One-to-one Tutoring, 1-to-1 Tuition. *(BM): Tuisyen Peribadi, Tuisyen Persendirian, Tuisyen Perseorangan, Tuisyen Individu. | (4) Group Tuition - Tutoring on the basis of one tutor catering to several (small number, but more than one) students. Also: Small Group Tuition, Small Class Tuition, Group Tutoring, Small Group Tutoring, Small Class Tutoring. *(BM): Tuisyen Berkumpulan, Tuisyen Kumpulan Kecil, Tuisyen Kelas Kecil. | (5) Tutors - Tuition Teachers, persons who conduct tuition. In Malaysia, teacher is more popularly used to denote a school teacher whereas tutor usually means a non-school teacher. Also: Tiutors, Tuitors. *(BM): Guru Sekolah, Cikgu Sekolah, Pengajar Tuisyen, Guru Tuisyen, Cikgu Tuisyen. | (6) Home Tutors - Tutors who provide home tuition as opposed to those who teach at tuition centres. Also: Private Tutors, Personal Tutors, Individual Tutors, One-to-one Tutors, 1-to-1 Tutors, Group Tutors, Small Group Tutors, Private Teachers, Personal Teachers, Individual Teachers, One-to-one Teachers, 1-to-1 Teachers, Group Teachers, Small Group Teachers, Private Tuition Teachers, Personal Tuition Teachers, Individual Tuition Teachers, One-to-one Tuition Teachers, 1-to-1 Tuition Teachers, Group Tuition Teachers, Small Group Tuition Teachers. *(BM): Pengajar Di Rumah, Pengajar Swasta, Pengajar Peribadi, Pengajar Persendirian, Pengajar Perseorangan, Guru Di Rumah, Guru Swasta, Guru Peribadi, Guru Persendirian, Guru Perseorangan, Cikgu Di Rumah, Cikgu Swasta, Cikgu Peribadi, Cikgu Persendirian, Cikgu Perseorangan. | (7) Tuition Center - Private institution that conduct tuition on classroom-like settings. Also: Tuition Centres, Tutorial Centers, Tutorial Centres, Tuition Classes, Tutorial Classes, Tutoring Classes. *(BM): Pusat Tuisyen, Pusat Bimbingan, Pusat Tutorial, Kelas Tuisyen. | (8) Home Tuition Jobs - Home tuition vacancies; Posts to be filled by home tutors. Also: Private Tuition Jobs, Home Tutoring Jobs, Private Tutoring Jobs, Home Tuition Assignments, Private Tuition Assignments, Home Tutoring Assignments, Private Tutoring Assignments, Private Tuition Vacancies, Home Tutoring Vacancies, Private Tutoring Vacancies. *(BM): Jawatan Kosong Tuisyen, Pekerjaan Tuisyen, Kerja Tuisyen, Tugasan Tuisyen. | (9) Home Tutees - Home tuition students; Pupils receiving home tuition from home tutors. *(BM): Pelajar Tuisyen, Murid Tuisyen, Penuntut Tuisyen. | *(BM) denotes terms in Bahasa Melayu or Malay Language.