Selamat Datang!

Tuisyen Matematik dan Matematik Tambahan ini terbuka untuk para pelajar darjah 1-6, tingkatan 1-3, tingkatan 4-5, yang sedang mengambil subjek UPSR, PMR dan SPM di sekitar Taman Molek, Johor Bahru, Pasir Gudang, Johor. Pelajar-pelajar yang mengulang subjek Matematik SPM, untuk kertas Matematik SPM ulangan Julai 2012 (paper July). Sekiranya anda bermasalah untuk mendapatkan individu yang boleh mengajar anda, anda boleh mendapatkan tutor home tution (tuisyen di rumah anda). Tutor mempunyai pengalaman lebih 11 tahun dalam bidang tuisyen di rumah dan di sekolah. Tutor memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pendidikan Matematik, Sains dan Komputer. Sila hubungi kami di Home Tuiton Johor Bahru (HP): NO. TELEFON

Monday, March 23, 2009

CATATAN KEEMPAT - seorang lagi pelajar tuisyen (Tingkatan 5 - SPM)

Hari ini saya mendapat seorang lagi pelajar tuisyen. Kali ini ialah seorang pelajar Tingkatan 5 yang bakal menghadapi SPM pada tahun ini. Selepas perundingan dengan ibunya, saya akan mengajar dua subjek iaitu Matematik Tambahan (Additional Mathematics) dan Matematik (Mathematics). Kelas akan bermula pada Jumaat ini pada pukul 9.30 pagi hingga 11.30 pagi. Pelajar ini merupakan pelajar perempuan dan ibunya pula seorang suri rumah sepenuh masa. Memandangkan jarak dari rumahnya ke rumah saya adalah kurang daripada 8 kilometer, maka tidak ada cas tambahan yang dikenakan.

Maka jadual tuisyen saya pada hari Sabtu dan Jumaat adalah seperti berikut:

Pelajar 1: Setiap Hari Jumaat: 9.30am-11.30am
(dengan margin masa: 8:00am-12.00pm)

Pelajar 2: Setiap Hari Sabtu: 10.00am-12.00pm
(dengan margin masa: 8.30am-1.00pm)


Pelajar 1: Jarak perjalanan kurang 8 kilometer. Maka masa untuk persediaan ke kelas mengajar boleh tercapai dalam masa kurang daripada 30 minit. Jika diambil kira faktor lampu isyarat trafik, saya boleh sampai ke rumah pelajar dalam tempoh 10 ke 15 minit bagi setiap perjalanan selamat.

Pelajar 2: Jarak perjalanan sekitar 23 kilometer. Maka masa untuk persediaan ke kelas mengajar perlu satu jam atau lebih awal, kerana perlu melalui banyak lampu isyarat serta jarak yang agak jauh. Purata masa perjalanan selamat ialah sekitar 40-50 minit.

Perjalanan selamat bermaksud saya tidak perlu memecut atau memandu melebihi had laju 60 kilometer sejam.


Topik-topik Matematik SPM yang sukar dikuasai pelajar
Pada petang tadi, saya berbincang dengan pelajar terbabit mengenai topik-topik yang sukar difahaminya. Saya juga meneliti kertas-kertas jawapan pelajar terbabit untuk melihat di manakah kesilapan atau kelemahan pelajar tersebut dalam memahami konsep dan menjawab soalan-soalan bagi kertas peperiksaan Mathematics dan Additional Mathematics. Saya juga sempat memberikan tips dan panduan mudah untuk memahami dan mengingati konsep-konsep tertentu dalam matematik. Pelajar tersebut mengangguk-ngangguk tanda faham dan memberitahu saya punca-punca kenapa dia tidak faham akan sesuatu konsep dalam subjek-subjek Matematik sebelum ini.

Pelajar tersebut memberitahu saya dia sukar memahami subjek tersebut dalam Bahasa Inggeris, jadi saya akan menggunakan pendekatan Bahasa Melayu untuk mengajarnya nanti. Berikut adalah senarai topik-topik pilihan yang akan difokuskan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran nanti:

Mathematics SPM
 • Straight Line - Garis Lurus (topik untuk kelas 27.3.2009)
 • Lines and Planes in 3-Dimension - Garis dan Satah Dalam 3 Dimensi
 • Circle III - Bulatan III
 • Transformation III - Transformasi III
 • Trigonometri II
 • Statistic III - Statistik III
 • Algebra
 • Solid Geometry II, III - Surfaces area and volume of solids

Additional Mathematics
 • Differentiation
 • Integration
 • Progression
 • Linear Law
 • Indices and Logarithms
 • Vectors
 • Statistics - Variances, Standard Deviation
 • Coordinate Geometry

Rancangan Mengajar Matematik SPM
Memandangkan masa pengajaran dan pembelajaran tuisyen saya bersama pelajar Tingkatan 5 (SPM) ini ialah 2 jam sahaja, maka saya perlu menyusun rancangan mengajar saya mengikut tahap yang sesuai dengan pelajar tersebut. Pelajar ini mahu mempelajari topik Straight Line dan Lines and Planes in 3-Dimension. Jika mengikut standard rancangan mengajar yang biasa, adalah mustahil untuk melaksanakan kedua-dua topik dalam tempoh 2 jam yang terhad. Namun apabila mempertimbangkan pengetahuan sedia ada pelajar terbabit, saya perlu lebih kepada menjelaskan lagi konsep-konsep tertentu dalam subjek tersebut.

Saya perlu mengadakan dua rancangan mengajar iaitu rancangan mengajar untuk topik Straight Line dan topik Lines and Planes in 3-Dimension seara berasingan. Kedua-dua subjek ini memerlukan penglibatan kecerdasan spatial. Maka saya perlu kreatif dalam mempelbagaikan contoh untuk menerangkan konsep-konsep yang terlibat dalam kedua-dua topik ini. Namun berkemungkinan besar saya akan mengajar satu topik sahaja dahulu.

Lalu, saya meneliti cara pelajar tersebut menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan topik 'Straight Line' dan 'Lines and Planes in 3-Dimension'.

Saya mencari apa faktor-faktor yang menyebabkan pelajar ini tidak menguasai topik-topik tersebut. Saya melihat jalan pengiraan yang telah dibuat oleh pelajar tersebut, dan meminta pelajar tersebut menerangkan konsep-konsep yang berkaitan untuk melihat sejauh mana kefahaman pelajar tersebut dalam kedua-dua topik ini.

Akhirnya saya memutuskan untuk kelas pada Jumaat ini, saya akan mengajar topik Straight Line dahulu. Ini kerana masih terdapat beberapa sub-topik yang perlu diperjelaskan lagi dan objektif-objektif pelajaran yang akan disusun nanti memperlihatkan jumlah masa pengajaran yang diperlukan untuk membolehkan pelajar ini menguasai satu-satu topik.

Sukatan Pelajaran Matematik KBSM Tingkatan 4 dan 5
Rancangan yang saya buat ini adalah berdasarkan sukatan pelajaran KBSM untuk subjek Matematik peringkat SPM. Saya perlu memahami objektif-objektif yang ditetapkan oleh KBSM bagi menyelaraskan hasil pembelajaran pelajar itu nanti dengan kehendak kurikulum Matematik peringkat SPM yang sebenar.

Rancangan pengajaran saya mengenai topik 'Straight Line' ini nanti akan memfokus pada konsep-konsep yang belum dikuasai oleh pelajar terbabit. Selain itu saya juga akan menyediakan latihan dan latih tubi yang berkaitan berkenaan dengan rumus-rumus yang perlu digunakan semasa menjawab soalan-soalan berkaitan dengan 'Straight Line' ini nanti.

No comments:

Post a Comment

ruangan di bawah ini untuk kegunaan pengurusan blog ini sahaja

Add to Technorati Favorites Free SEO Tools
Search Engine Optimization and SEO Tools Search Engine Submission - AddMe

Blog Submission Blog Site List
Promote Your Blog
Blog Community & Blogs Directory
Blog List Blog Widgets Alessandra

Glossary of Terms:
(1) Tuition - Tutelage, the act of tutoring or teaching a student (pupil); Fees paid for instruction (especially for higher education). In Malaysia, tuition is more popularly used to denote tutoring rather than fee. Common Malaysian misspellings: Tiution, Tution. *(BM): Tuisyen, Tiusyen, Tusyen, Tuisen, Tiusen, Tuisyan, Tiusyan, Tusyan. | (2) Home Tuition - Tutoring that takes place at students' or tutors' home as opposed to at tuition centers; Also: Home Tutoring, Private Tuition, Private Tutoring. *(BM): Tuisyen Di Rumah, Tuisyen Swasta. | (3) Personal Tuition - Tutoring on the basis of one tutor catering to one student. Also: Personal Tutoring, Individual Tuition, Individual Tutoring, One-to-one Tuition, 1-to-1 Tutoring, One-to-one Tutoring, 1-to-1 Tuition. *(BM): Tuisyen Peribadi, Tuisyen Persendirian, Tuisyen Perseorangan, Tuisyen Individu. | (4) Group Tuition - Tutoring on the basis of one tutor catering to several (small number, but more than one) students. Also: Small Group Tuition, Small Class Tuition, Group Tutoring, Small Group Tutoring, Small Class Tutoring. *(BM): Tuisyen Berkumpulan, Tuisyen Kumpulan Kecil, Tuisyen Kelas Kecil. | (5) Tutors - Tuition Teachers, persons who conduct tuition. In Malaysia, teacher is more popularly used to denote a school teacher whereas tutor usually means a non-school teacher. Also: Tiutors, Tuitors. *(BM): Guru Sekolah, Cikgu Sekolah, Pengajar Tuisyen, Guru Tuisyen, Cikgu Tuisyen. | (6) Home Tutors - Tutors who provide home tuition as opposed to those who teach at tuition centres. Also: Private Tutors, Personal Tutors, Individual Tutors, One-to-one Tutors, 1-to-1 Tutors, Group Tutors, Small Group Tutors, Private Teachers, Personal Teachers, Individual Teachers, One-to-one Teachers, 1-to-1 Teachers, Group Teachers, Small Group Teachers, Private Tuition Teachers, Personal Tuition Teachers, Individual Tuition Teachers, One-to-one Tuition Teachers, 1-to-1 Tuition Teachers, Group Tuition Teachers, Small Group Tuition Teachers. *(BM): Pengajar Di Rumah, Pengajar Swasta, Pengajar Peribadi, Pengajar Persendirian, Pengajar Perseorangan, Guru Di Rumah, Guru Swasta, Guru Peribadi, Guru Persendirian, Guru Perseorangan, Cikgu Di Rumah, Cikgu Swasta, Cikgu Peribadi, Cikgu Persendirian, Cikgu Perseorangan. | (7) Tuition Center - Private institution that conduct tuition on classroom-like settings. Also: Tuition Centres, Tutorial Centers, Tutorial Centres, Tuition Classes, Tutorial Classes, Tutoring Classes. *(BM): Pusat Tuisyen, Pusat Bimbingan, Pusat Tutorial, Kelas Tuisyen. | (8) Home Tuition Jobs - Home tuition vacancies; Posts to be filled by home tutors. Also: Private Tuition Jobs, Home Tutoring Jobs, Private Tutoring Jobs, Home Tuition Assignments, Private Tuition Assignments, Home Tutoring Assignments, Private Tutoring Assignments, Private Tuition Vacancies, Home Tutoring Vacancies, Private Tutoring Vacancies. *(BM): Jawatan Kosong Tuisyen, Pekerjaan Tuisyen, Kerja Tuisyen, Tugasan Tuisyen. | (9) Home Tutees - Home tuition students; Pupils receiving home tuition from home tutors. *(BM): Pelajar Tuisyen, Murid Tuisyen, Penuntut Tuisyen. | *(BM) denotes terms in Bahasa Melayu or Malay Language.